lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sofi Elmroth

Cellen – ett komplext mikrokosmos med exakta detaljer

För att förstå hur det går till när informationen i våra gener översätts till egenskaper behövs detaljerad exakthet och kemisk precision. I cellens maskineri kan en atom göra hela skillnaden mellan sjukdom och hälsa, liv och död. De senaste årtiondets kartläggning av det mänskliga genomet, DNA, och principerna
för hur informationen här översätts till funktionsdugliga delar av cellmaskineriet, har inte bara ökat våra kunskaper utan också låtit oss förstå att det finns stora områden som ännu är outforskade.

Jag och min forskargrupp har koncentrerat oss på de mer eller mindre strukturerade släktingar till våra gener som går under beteckningen ”icke-kodande RNA”. Idag vet vi att dessa fyller viktiga funktioner, ofta som finreglage i cellens maskineri, ibland även som sjukdomsbärare. Vi försöker lära oss mer om vad
som bidrar till att vissa icke-kodande RNA kan påverka risken för sjukdomar som t.ex. cancer och diabetes.

I den sjuka cellen försöker vi hitta strategier som kan hjälpa till att återställa en normal funktion. Där undersöker vi även hur redan använda läkemedel påverkar funktionen av RNA-reglagen. Vi hoppas
därmed kunna bidra till utvecklingen av en helt ny typ av läkemedel som – i kraft av sin likhet med cellens eget RNA – på ett effektivt sätt kan påverka cellprocesser som tidigare inte utnyttjats för sjukdomsbehandling.

 

Text från
Professorsinstallation 15 mars 2013

Om Sofi

Professor i oorganisk kemi med inriktning mot läkemedel

Jag föddes 1962 och växte upp i Lund. 1981 tog jag studenten på Spyken och därefter följde studier vid Lunds universitet med matematik, fysik och kemi som huvudämnen. Mitt kemiintresse vaknade på allvar i samband med en vistelse vid Sussex University, England som utbytesstudent. Doktorandstudierna med disputation 1992 gav ytterligare mersmak, och följdes av två års postdoktorsforskning vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA. Jag återvände till Lund 1994, blev docent 2001 och utnämndes till professor 2012. Jag bor kvar i Lund med Ebbe och våra två söner Jonas och Mattias.

Kontakt

Sofi Elmroth
Professor i oorganisk kemi vid CMPS
Personlig hemsida
Tel 046-222 36 92