lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Centrum för analys och syntes (CAS)

Vid Centrum för analys och syntes (CAS) bedrivs forskning inom organisk kemi, analytisk kemi, oorganisk kemi, material- och polymerkemi.

CAS hemsida

Forskning

Viktiga forskningsområden är hälsa, smarta material, energi, grön kemi och miljökemi.

Utbildning

Vid Centrum för analys och syntes ges kurser för både det naturvetenskapliga kandidatprogrammet i kemi samt för civilingenjörsutbildningarna vid Lunds Tekniks Högskola. Vi undervisar i kärnämnet kemi, analytisk kemi, oorganisk kemi, materialkemi, polymerkemi samt organisk kemi från grundutbildningen till forskarnivå. Som student har du även möjlighet att göra ditt examensarbete inom något av CAS forskningsområden.

Läs mer om forskning och utbildning på CAS hemsida

Enhetsföreträdare

Ola Wendt
046-222 81 53 (ank. 28153)
Ola.Wendt@organic.lu.se

Stf enhetsföreträdare
Jan- Olle Malm
046-222 82 31 (ank.28231)
Jan-olle.Malm@polymat.lth.se

Administratör

Maria Levin
046-222 82 10 (ank. 28210)
Maria.Levin@organic.lu.se

Ekonom

Maria Lantz
046-222 82 25 (ank. 28225)
maria.lantz@kilu.lu.se